Kosten

Indien uw inkomen beneden een bepaalde grens blijft, komt u in aanmerking voor een toevoeging.
Dat betekent dat de staat het grootste deel van de kosten van rechtsbijstand betaalt. U voldoet voor uw advocaat enkel een zogenaamde eigen bijdrage. Die varieert van €100,- tot €750,-.
Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging, betaalt u een uurtarief. Dit kan erg kostbaar zijn.
De meeste advocatenkantoren hanteren een vast uurtarief. U moet rekening houden met bedragen van €200,- tot €300,- per uur.

Wij hanteren een variabel uurtarief. Hierdoor voorkomen we dat iemand die net te veel verdient om in aanmerking te komen voor een toevoeging een relatief hoge rekening krijgt.

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen bepalen we het uurtarief voor onze werkzaam heden.
Dit bespreken we met u voordat we met de werkzaamheden beginnen.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, moet worden bezien of de verzekeraar in het concrete geval de kosten vergoedt. Procedures op het gebied van het personen- en familierecht worden veelal niet gedekt.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht