Communicatie met cliënten

Om te garanderen dat uw advocaat telefonisch goed bereikbaar is, mails tijdig worden beantwoord en juridische stukken op tijd klaar zijn, hebben wij ons regels opgelegd over de wijze waarop we werken en met u communiceren. Die regels hebben we opgenomen in het Werk Protocol. Het zijn duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren, wanneer dat klaar is, op welke wijze u ons kunt bereiken en wanneer en op welke wijze u een reactie van ons krijgt.

Tijdens het eerste gesprek bespreken we uitgebreid de inhoudelijke kant van de zaak en aan het eind van het gesprek maken we een plan van aanpak waarbij het Werk Protocol wordt besproken. U krijgt van het protocol een exemplaar mee naar huis en kunt ons er tijdens het verloop van de procedure op aanspreken als wij het protocol niet naleven.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer

Onderwerp

Uw bericht